Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421
Class
Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 MP1
0
7:10 - 7:50
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:40 - 13:25
7
13:30 - 14:15
8
14:20 - 15:05
9
15:10 - 15:55
10
16:00 - 16:45
11
16:50 - 17:35
12
17:40 - 18:25
13
18:30 - 19:15
14
19:20 - 20:05
Mon
C314
L: TD
T192
C218
S: PEK
T209
C314
L: CJ
TV59
AJA
C314
S: Aj
T104
AJB
C326
S: Aj
T156
C314
L: M
T210
C314
S: M
T210
AJA
C314
L: Aj
T104
AJB
C327
L: Aj
T156
C314
S: EV
TV59
C222
S: F
TV15
C314
L: ZTE
T207
C222
L: F
TV15
C314
S: TD
T192
C218
L: PEK
T209
C314
S: ZTS
TV15
Tue
AJA
C321
L: Aj
T104
AJB
C314
L: Aj
T156
Chl
T2
S: TV
T196
C314
L: M
T210
Chl
T2
S: TV
T196
C314
L: TD
T192
AJA
C314
S: Aj
T104
AJB
C318
S: Aj
T156
C218
L: PEK
T209
C314
S: M
T210
C218
L: ICT
T207
C218
S: ICT
T207
C218
L: ICT
T207
C218
S: ICT
T207
D202
L: CH
TV09
C306
S: CJ
TV59
C218
S: PEK
T209
Wed
C126
L: AI
T155
AJA
C314
S: Aj
T104
AJB
C318
S: Aj
T156
C126
L: AI
T155
C314
S: M
T210
AJA
C314
L: Aj
T104
AJB
C206
L: Aj
T156
C218
S: AI
T155
C314
L: M
T210
C218
S: AI
T155
C314
L: ZTE
T207
C314
S: B
T164
C314
L: CJ
TV59
C314
S: ZTS
TV15
C314
L: B
T164
Thu
TVd2
T1
L: TV
TV09
C314
S: ZTE
T207
TVd2
T1
L: TV
TV09
C314
S: M
T210
C314
L: M
T210
C314
S: ZSV
T209
C314
L: ZSV
T209
C314
S: D
T142
AJA
C305
S: Aj
T104
AJB
C322
S: Aj
T156
C314
L: EV
TV59
C314
S: TD
T192
C314
L: D
T142
Chl
T2
L: TV
T196
TVd1
T1
S: TV
TV09
Chl
T2
L: TV
T196
TVd1
T1
S: TV
TV09
Fri
PxA
G014
S: PX
OV26
PxB
E052
S: PX
OV43
PxC
E005
S: PX
OV24
C222
L: F
TV15
PxA
G014
S: PX
OV26
PxB
E052
S: PX
OV43
PxC
E005
S: PX
OV24
C222
L: F
TV15
PxA
G014
S: PX
OV26
PxB
E052
S: PX
OV43
PxC
E005
S: PX
OV24
C314
L: ZTE
T207
PxA
G014
S: PX
OV26
PxB
E052
S: PX
OV43
PxC
E005
S: PX
OV24
AJA
C314
L: Aj
T104
AJB
C327
L: Aj
T156
PxA
G014
S: PX
OV26
PxB
E052
S: PX
OV43
PxC
E005
S: PX
OV24
C314
L: CJ
TV59
PxA
G014
S: PX
OV26
PxB
E052
S: PX
OV43
PxC
E005
S: PX
OV24
C314
L: CH
TV09
PxA
G014
S: PX
OV26
PxB
E052
S: PX
OV43
PxC
E005
S: PX
OV24
Powered by