Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421
Class
Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 IT1
0
7:10 - 7:50
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:40 - 13:25
7
13:30 - 14:15
8
14:20 - 15:05
9
15:10 - 15:55
10
16:00 - 16:45
11
16:50 - 17:35
12
17:40 - 18:25
13
18:30 - 19:15
14
19:20 - 20:05
Mon
C218
L: AI
T153
D305
S: M
T174
C218
L: AI
T153
C305
S: PEK
T198
D305
L: M
T174
C126
S: AI
T153
D305
L: CJ
TV52
C126
S: AI
T153
C222
L: F
TV79
D305
S: CJ
TV52
C318
L: Aj
T104
D305
S: ZTS
TV15
TVd1
T2
L: TV
TV09
C318
S: Aj
T104
TVd1
T2
L: TV
TV09
D305
S: ZSV
T204
Tue
D305
L: EV
T202
C310
S: Aj
T104
D305
L: ZTE
T206
D305
S: EV
T202
C305
L: Aj
T104
D305
S: ZTE
T206
C305
L: PEK
T198
D305
S: M
T174
D305
S: TD
T192
Chl
T1
L: TV
T193
C222
S: F
TV79
Chl
T1
L: TV
T193
TVd4
T2
S: TV
TV09
TVd4
T2
S: TV
TV09
Wed
PxA
E005
S: PX
OV26
PxB
E101
S: PX
OV36
C218
L: ICT
T198
PxA
E005
S: PX
OV26
PxB
E101
S: PX
OV36
C218
L: ICT
T198
PxA
E005
S: PX
OV26
PxB
E101
S: PX
OV36
D305
L: TD
T192
PxA
E005
S: PX
OV26
PxB
E101
S: PX
OV36
D305
L: CJ
TV52
PxA
E005
S: PX
OV26
PxB
E101
S: PX
OV36
D305
L: M
T174
PxA
E005
S: PX
OV26
PxB
E101
S: PX
OV36
C318
L: Aj
T104
PxA
E005
S: PX
OV26
PxB
E101
S: PX
OV36
D305
L: B
TV09
C218
L: PEK
T198
Thu
D305
L: ZTS
TV15
D305
S: M
T174
D305
L: ZTE
T206
D305
S: ZSV
T204
C305
L: PEK
T198
C218
S: ICT
T198
D305
L: TD
T192
C218
S: ICT
T198
D305
L: M
T174
C305
S: Aj
T104
C318
L: Aj
T104
D305
S: ZTE
T206
D305
L: D
T142
D305
S: D
T142
Fri
D305
L: M
T174
D305
S: CH
TV09
C222
L: F
TV79
D305
S: CJ
TV52
C314
L: Aj
T104
D305
S: M
T174
D305
L: TD
T192
C222
S: F
TV79
D305
L: B
TV09
Chl
T1
S: TV
T193
D305
L: CH
TV09
Chl
T1
S: TV
T193
Powered by