Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421
Class
Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 ESM1
0
7:10 - 7:50
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:40 - 13:25
7
13:30 - 14:15
8
14:20 - 15:05
9
15:10 - 15:55
10
16:00 - 16:45
11
16:50 - 17:35
12
17:40 - 18:25
13
18:30 - 19:15
Mon
OVa
E011
L: OV
OV36
OVb
E200
L: OV
O229
OVc
L: OV
OV24
OVa
E011
L: OV
OV36
OVb
E200
L: OV
O229
OVc
L: OV
OV24
C321
S: ICT
T153
OVa
E011
L: OV
OV36
OVb
E200
L: OV
O229
OVc
L: OV
OV24
C321
S: ICT
T153
OVa
E011
L: OV
OV36
OVb
E200
L: OV
O229
OVc
L: OV
OV24
C306
S: Aj
TV96
OVa
E011
L: OV
OV36
OVb
E200
L: OV
O229
OVc
L: OV
OV24
C306
S: M
A01
OVa
E011
L: OV
OV36
OVb
E200
L: OV
O229
OVc
L: OV
OV24
erem
C314
S: E
T144
sm
C306
S: TE
T155
OVa
E011
L: OV
OV36
OVb
E200
L: OV
O229
OVc
L: OV
OV24
C306
S: TD
T192
C306
S: B
TV09
Tue
OVa
E011
L: OV
OV36
OVb
E200
L: OV
O229
OVc
L: OV
OV24
OVa
E011
L: OV
OV36
OVb
E200
L: OV
O229
OVc
L: OV
OV24
C306
S: CH
TV09
OVa
E011
L: OV
OV36
OVb
E200
L: OV
O229
OVc
L: OV
OV24
C306
S: CJ
TV52
OVa
E011
L: OV
OV36
OVb
E200
L: OV
O229
OVc
L: OV
OV24
T1
S: TV
T193
OVa
E011
L: OV
OV36
OVb
E200
L: OV
O229
OVc
L: OV
OV24
T1
S: TV
T193
OVa
E011
L: OV
OV36
OVb
E200
L: OV
O229
OVc
L: OV
OV24
C222
S: F
TV79
OVa
E011
L: OV
OV36
OVb
E200
L: OV
O229
OVc
L: OV
OV24
erem
C116
S: E
T144
sm
C306
S: TE
T155
C306
S: Aj
TV96
C306
S: TD
T192
Wed
OVa
E011
L: OV
OV36
OVb
E200
L: OV
O229
OVc
L: OV
OV24
OVa
E011
L: OV
OV36
OVb
E200
L: OV
O229
OVc
L: OV
OV24
C306
S: TD
T192
OVa
E011
L: OV
OV36
OVb
E200
L: OV
O229
OVc
L: OV
OV24
C306
S: M
A01
OVa
E011
L: OV
OV36
OVb
E200
L: OV
O229
OVc
L: OV
OV24
erem
C116
S: E
T144
sm
C306
S: TE
T155
OVa
E011
L: OV
OV36
OVb
E200
L: OV
O229
OVc
L: OV
OV24
C306
S: Aj
TV96
OVa
E011
L: OV
OV36
OVb
E200
L: OV
O229
OVc
L: OV
OV24
C306
S: D
TV61
OVa
E011
L: OV
OV36
OVb
E200
L: OV
O229
OVc
L: OV
OV24
C306
S: CJ
TV52
C306
S: M
A01
Thu
OVa
E011
L: OV
OV36
OVb
E200
L: OV
O229
OVc
L: OV
OV24
OVa
E011
L: OV
OV36
OVb
E200
L: OV
O229
OVc
L: OV
OV24
C306
S: CJ
TV52
OVa
E011
L: OV
OV36
OVb
E200
L: OV
O229
OVc
L: OV
OV24
C306
S: TD
T192
OVa
E011
L: OV
OV36
OVb
E200
L: OV
O229
OVc
L: OV
OV24
C222
S: F
TV79
OVa
E011
L: OV
OV36
OVb
E200
L: OV
O229
OVc
L: OV
OV24
C306
S: SN
T142
OVa
E011
L: OV
OV36
OVb
E200
L: OV
O229
OVc
L: OV
OV24
OVa
E011
L: OV
OV36
OVb
E200
L: OV
O229
OVc
L: OV
OV24
C306
S: B
TV09
C306
S: D
TV61
C126
S: ICT
T153
C126
S: ICT
T153
Fri
OVa
E011
L: OV
OV36
OVb
E200
L: OV
O229
OVc
L: OV
OV24
C306
S: M
A01
OVa
E011
L: OV
OV36
OVb
E200
L: OV
O229
OVc
L: OV
OV24
erem
C116
S: E
T144
sm
C306
S: TE
T155
OVa
E011
L: OV
OV36
OVb
E200
L: OV
O229
OVc
L: OV
OV24
C306
S: Aj
TV96
OVa
E011
L: OV
OV36
OVb
E200
L: OV
O229
OVc
L: OV
OV24
C306
S: SN
T142
OVa
E011
L: OV
OV36
OVb
E200
L: OV
O229
OVc
L: OV
OV24
C306
S: CJ
TV52
OVa
E011
L: OV
OV36
OVb
E200
L: OV
O229
OVc
L: OV
OV24
C306
S: CH
TV09
OVa
E011
L: OV
OV36
OVb
E200
L: OV
O229
OVc
L: OV
OV24
Powered by