Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421
Class
Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 EL1
0
7:10 - 7:50
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:40 - 13:25
7
13:30 - 14:15
8
14:20 - 15:05
9
15:10 - 15:55
10
16:00 - 16:45
11
16:50 - 17:35
12
17:40 - 18:25
13
18:30 - 19:15
Mon
a
L: OV
OV37
b
C318
L: OV
OV36
a
L: OV
OV37
b
C318
L: OV
OV36
emer
C318
S: E
TV27
a
L: OV
OV37
b
C318
L: OV
OV36
C318
S: M
T136
a
L: OV
OV37
b
C318
L: OV
OV36
C318
S: Aj
T156
a
L: OV
OV37
b
L: OV
OV36
S: TD
T192
a
L: OV
OV37
b
L: OV
OV36
C218
S: ICT
T155
a
L: OV
OV37
b
C318
L: OV
OV36
C218
S: ICT
T155
C318
S: SN
T136
C318
S: D
TV61
Tue
a
L: OV
OV37
b
C318
L: OV
OV36
D308
S: TD
T192
a
L: OV
OV37
b
L: OV
OV36
C318
S: CH
T153
a
L: OV
OV37
b
L: OV
OV36
emer
C318
S: E
TV27
a
L: OV
OV37
b
L: OV
OV36
C318
S: CJ
TV52
a
L: OV
OV37
b
C318
L: OV
OV36
C318
S: Aj
T156
a
L: OV
OV37
b
L: OV
OV36
a
L: OV
OV37
b
L: OV
OV36
D110
S: TV
T186
D110
S: TV
T186
Wed
a
L: OV
OV37
b
C318
L: OV
OV36
a
L: OV
OV37
b
C318
L: OV
OV36
C318
S: Aj
T156
a
L: OV
OV37
b
L: OV
OV36
emer
C318
S: E
TV27
a
L: OV
OV37
b
C318
L: OV
OV36
C318
S: M
T136
a
L: OV
OV37
b
L: OV
OV36
C222
S: F
TV79
a
L: OV
OV37
b
L: OV
OV36
C318
S: CJ
TV52
a
L: OV
OV37
b
L: OV
OV36
D308
S: TD
T192
C318
S: SN
T136
C318
S: B
TV09
Thu
a
L: OV
OV37
b
C318
L: OV
OV36
a
L: OV
OV37
b
L: OV
OV36
C318
S: CJ
TV52
a
L: OV
OV37
b
L: OV
OV36
C318
S: Aj
T156
a
L: OV
OV37
b
L: OV
OV36
C218
S: ICT
T155
a
L: OV
OV37
b
L: OV
OV36
C218
S: ICT
T155
a
L: OV
OV37
b
L: OV
OV36
D308
S: TD
T192
a
L: OV
OV37
b
L: OV
OV36
C318
S: M
T136
Fri
a
L: OV
OV37
b
L: OV
OV36
C318
S: CJ
TV52
a
L: OV
OV37
b
L: OV
OV36
C318
S: D
TV61
a
L: OV
OV37
b
L: OV
OV36
emer
C318
S: E
TV27
a
L: OV
OV37
b
L: OV
OV36
C222
S: F
TV79
a
L: OV
OV37
b
C318
L: OV
OV36
C318
S: B
TV09
a
L: OV
OV37
b
C318
L: OV
OV36
C318
S: M
T136
a
L: OV
OV37
b
C318
L: OV
OV36
C318
S: CH
T153
Powered by