Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421
Class
Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 ELO3
0
7:10 - 7:50
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:40 - 13:25
7
13:30 - 14:15
8
14:20 - 15:05
9
15:10 - 15:55
10
16:00 - 16:45
11
16:50 - 17:35
12
17:40 - 18:25
13
18:30 - 19:15
Mon
em
L: OV
OV24
er
L: OV
OV34
ops
D308
L: OV
Ext3
em
L: OV
OV24
emer
C111
S: ETM
T144
er
L: OV
OV34
ops
L: OV
Ext3
ops
D308
S: MP
TV37
em
L: OV
OV24
emer
C111
S: ETM
T144
er
L: OV
OV34
ops
D308
S: MP
TV37
ops
L: OV
Ext3
D308
S: Aj
T194
em
L: OV
OV24
er
L: OV
OV34
ops
L: OV
Ext3
em
L: OV
OV24
emer
D310
S: CT
TV27
er
L: OV
OV34
ops
C318
S: TS
TV37
ops
L: OV
Ext3
em
L: OV
OV24
emer
D310
S: CT
TV27
er
L: OV
OV34
ops
C318
S: TS
TV37
ops
L: OV
Ext3
em
L: OV
OV24
er
L: OV
OV34
ops
L: OV
Ext3
D308
S: EK
TV56
em
L: OV
OV24
er
L: OV
OV34
ops
D308
L: OV
Ext3
D308
S: Aj
T194
Tue
em
L: OV
OV24
er
L: OV
OV34
ops
D308
L: OV
Ext3
C305
S: ICT
TV66
em
L: OV
OV24
er
L: OV
OV34
ops
L: OV
Ext3
C305
S: ICT
TV66
em
L: OV
OV24
er
L: OV
OV34
ops
L: OV
Ext3
D308
S: EK
TV56
em
L: OV
OV24
er
L: OV
OV34
ops
L: OV
Ext3
D308
S: EV
TV52
em
L: OV
OV24
er
L: OV
OV34
ops
D308
L: OV
Ext3
D308
S: M
T174
em
L: OV
OV24
er
L: OV
OV34
ops
D308
L: OV
Ext3
em
L: OV
OV24
emer
D308
S: EN
TV27
er
L: OV
OV34
ops
D308
L: OV
Ext3
ops
C321
S: ZBZ
TV56
em
L: OV
OV24
er
L: OV
OV34
ops
L: OV
Ext3
D110
S: TV
T183
D110
S: TV
T183
Wed
em
L: OV
OV24
er
L: OV
OV34
ops
D308
L: OV
Ext3
em
L: OV
OV24
emer
C116
S: EN
TV27
er
L: OV
OV34
ops
D308
L: OV
Ext3
ops
D308
S: ZBZ
TV56
D308
S: EK
TV56
em
L: OV
OV24
er
L: OV
OV34
ops
L: OV
Ext3
em
L: OV
OV24
emer
C111
S: ETM
T144
er
L: OV
OV34
ops
L: OV
Ext3
ops
D308
S: MP
TV37
em
L: OV
OV24
emer
C111
S: ETM
T144
er
L: OV
OV34
ops
D308
S: MP
TV37
ops
D308
L: OV
Ext3
em
L: OV
OV24
emer
D308
S: EN
TV27
er
L: OV
OV34
ops
L: OV
Ext3
ops
C321
S: ASK
T189
em
L: OV
OV24
emer
C227
S: AU
T107
er
L: OV
OV34
ops
C321
S: ASK
T189
ops
D308
L: OV
Ext3
em
L: OV
OV24
er
L: OV
OV34
ops
D308
L: OV
Ext3
TVd3
C210
S: TV
T120
TVd3
C210
S: TV
T120
Thu
em
L: OV
OV24
emer
D308
S: CT
TV27
er
L: OV
OV34
ops
D209
S: TS
TV37
ops
D308
L: OV
Ext3
em
L: OV
OV24
emer
D308
S: CT
TV27
er
L: OV
OV34
ops
L: OV
Ext3
ops
D209
S: TS
TV37
D308
S: CJ
TV52
em
L: OV
OV24
er
L: OV
OV34
ops
L: OV
Ext3
D308
S: Aj
T194
em
L: OV
OV24
er
L: OV
OV34
ops
L: OV
Ext3
D308
S: M
T174
em
L: OV
OV24
er
L: OV
OV34
ops
D308
L: OV
Ext3
em
L: OV
OV24
emer
D310
S: EN
TV27
er
L: OV
OV34
ops
L: OV
Ext3
ops
C321
S: ASK
T189
em
L: OV
OV24
er
L: OV
OV34
ops
D308
L: OV
Ext3
em
L: OV
OV24
er
L: OV
OV34
ops
L: OV
Ext3
Fri
em
L: OV
OV24
er
L: OV
OV34
ops
D308
L: OV
Ext3
D308
S: CJ
TV52
em
L: OV
OV24
er
L: OV
OV34
ops
L: OV
Ext3
D308
S: EV
TV52
em
L: OV
OV24
er
L: OV
OV34
ops
L: OV
Ext3
em
L: OV
OV24
emer
C227
S: AU
T107
er
L: OV
OV34
ops
L: OV
Ext3
ops
C321
S: ASK
T189
D308
S: EK
TV56
em
L: OV
OV24
er
L: OV
OV34
ops
L: OV
Ext3
D308
S: Aj
T194
em
L: OV
OV24
er
L: OV
OV34
ops
L: OV
Ext3
em
L: OV
OV24
er
L: OV
OV34
ops
D308
L: OV
Ext3
em
L: OV
OV24
er
L: OV
OV34
ops
D308
L: OV
Ext3
Powered by