Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421
v
v

Změny v rozvrhu Monday 20. 9.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
EP2 kurz kurz kurz kurz kurz kurz kurz kurz kurz
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Fiala Miloslav - - -
Hložek Vladimír - - - - -
Horký Zdeněk - - -
Hrazánková Hana - T167 TV96 T156 - - .. - - -
Jansa Luboš - - - T190 T190 - - - - -
Jedlička Miloň - .. .. T144 TV61
Juránek Antonín - - -
Kašpar Zdeněk - - T165 T165 ..
Korda Josef TV96
Kořínková Eva - -
Kuchař Miroslav - .. - T155 - TV27 T113 T113
Lukáčová Lucie - .. - TV25 T104 - .. - - -
Špinglová Libuše - - TV15 T153 .. .. - - - -
Tročilová Miroslava - .. T136 .. T191 - T175 .. ..
Záhorová Lenka - - T194
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Bernátová Ivana
3 supl. (T193 kurz) TV MP3 T1 přespočetná hod.
4 supl. (T193 kurz) TV MP3 T1 přespočetná hod.
Brcková Jana
1 Suplovací pohotovost  
4 Suplovací pohotovost  
Calta Luboš
5 přesun << Aj EP1B D310 z 1. hod
Cimpová Petra
2 supl. (T174 SC) Aj ETS2 D309 přespočetná hod.
3 spojeno (T199 Dov) Aj ESM1 (AjB) C306
Filipová Hana
3 supl. (T174 SC) Aj MEP4 C314 přespočetná hod.
Georgievová Alena
2 supl. (TV54 SC) M ETS3 D210 přespočetná hod.
Hůnová Martina
3 supl. (T154 N) PEK PO2 C318 přespočetná hod.
Jedlička Miloň
7 supl. (T144 ZZ) ZTE MP1 C214 za odpadlou
Jůzová Ludmila
3 supl. (TV54 SC) M IT3 C206 přespočetná hod.
Kosíková Pavla
4 supl. (T154 N) Aj PO2 C314 za odpadlou
Kříž Daniel
5 spojeno (T144 ZZ) E ESM1 (erem) C306
Kuchař Miroslav
3 supl. (TV27 ZZ) CT ELO3 (emer) C106 za odpadlou
Kult Aubraye Gabriela
1 supl. (T174 SC) EV EP1A D202 přespočetná hod.
před 1., 2. hod dohled Dohled D 1. p. + 2. p.  
Macillis Jakub
7 supl. (TV66 ZZ) PX ETS4 (et) C116 přespočetná hod.
8 supl. (TV66 ZZ) PX ETS4 (et) C116 přespočetná hod.
Macillisová Pavla
4 přesun << TD OKS3 C122 z 7. hod
5 přesun << TD OKS3 C122 z 8. hod
6 supl. (TV56 ZZ) TE MP4 D301 přespočetná hod.
Mašátová Martina
7:00 - 8:45 Dohled vchod  
Mašková Michaela
2 supl. (TV56 ZZ) EK OKS3 D305 za odpadlou
Peterková Šárka
2 supl. (TV61 Mat) Aj IT3 C206 za odpadlou
Šitnerová Miloslava
11:40 - 12:35 Dohled C 1. p. + krček + D 1.  
Štěpánek Jaromír
8 supl. (T144 ZZ) US VOŠ1 (V1UE) C122 za odpadlou
9 supl. (T144 ZZ) US VOŠ1 (V1UE) C122 za odpadlou
Záhorová Lenka
4 supl. (TV27 ZZ) CJ MEP4 (me) D302 dohled
6 přesun << D IT1A C210 z 9. hod
Změny v rozvrzích tříd
ELO3
1 CT emer odpadá (TV27)
2 CT emer odpadá (TV27)
3 CT emer C106 supluje T144 (TV27)
7 EK odpadá (TV56)
EP1A
1 EV D202 supluje T167 (T174)
EP1B
1 Aj přesun >> na 20.9. 5. hod
5 Aj D310 přesun << T183 z 1. hod
EP2
1. - 9. les. Odborný kurz v rámci výuky
EP3
1 UC odpadá (T154)
ESM1
3 Aj AjB C306 spojí TV96 (T199)
5 E erem C306 spojí T155 (T144)
ETS2
2 Aj D309 supluje TV96 (T174)
ETS3
2 M D210 supluje TV15 (TV54)
ETS4
1 EK odpadá (TV56)
7 PX et C116 supluje T165 (TV66)
8 PX et C116 supluje T165 (TV66)
9 PX et odpadá (TV66)
IT1A
6 D C210 přesun << TV61 z 9. hod
9 D přesun >> na 20.9. 6. hod
IT1B
1 ZTE odpadá (T144)
IT3
2 Aj C206 supluje T194 (TV61)
3 M C206 supluje T153 (TV54)
MEP4
3 Aj C314 supluje T156 (T174)
4 CJ me D302 supluje TV61 (TV27)
8 EK odpadá (TV56)
MP1
7 ZTE C214 supluje TV27 (T144)
MP3
3 TV T1 supluje T190 (T193)
4 TV T1 supluje T190 (T193)
MP4
6 TE D301 supluje T175 (TV56)
OKS3
2 EK D305 supluje T136 (TV56)
4 TD C122 přesun << T175 z 7. hod
5 TD C122 přesun << T175 z 8. hod
7 TD přesun >> na 20.9. 4. hod
8 TD přesun >> na 20.9. 5. hod
PO2
3 PEK C318 supluje TV25 (T154)
4 Aj C314 supluje T104 (T154)
VOŠ1
8 US V1UE C122 supluje T113 (T144)
9 US V1UE C122 supluje T113 (T144)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou