Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 27. 1.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
VOŠ1 Zk Zk Zk Zk Zk Zk Zk Zk Zk
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Horký Zdeněk - T191 - - .. .. - - - ..
Hrazánková Hana - - - A01 A01 .. .. - - -
Jansa Luboš - .. .. - T133 TV54 - .. .. -
Juránek Antonín - TV54 .. - TV27 TV27 - - - -
Kašpar Zdeněk - T175 T175 T152 T152 - - - .. ..
Korda Josef - - - - - - - - -
Krž Daniel OV13 OV13 OV13 OV13 OV13 OV13 OV13 OV13 .. ..
Kuchař Miroslav - - T133 TV15 - - - - .. -
Kult Aubraye Gabriela - - TV52 - - - .. - - -
Štěpánek Jaromír - .. .. - TV15 T141 - - - TV90
Tousek Petr OV13 OV13 OV13 OV13 OV13 OV13 OV13 OV13 - -
Tročilová Miroslava - .. - TV22 - - .. .. ..
Vandová Ludmila - .. .. T192 - - - - -
Záhorová Lenka - - TV03 - - .. - .. - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Blafková Marie
před 6., 7. hod dohled Dohled D 1. p. + 2. p.  
Blecha Miloš
2 supl. (TV61) D ETS1 C322 přespočetná hod.
Brcková Jana
1 supl. (T189) Nj EP1A D210 přespočetná hod.
4 přesun << Nj EP1B D310 z 1. hod
7:10 - 7:50 Dohled C 1. p. + krček + D 1.  
Bumba Jiří
6 navíc PXPR ETS4 (et) C110 do úvazku
7 navíc PXPR ETS4 (et) C110 do úvazku
Georgievová Alena
2 přesun << F ME1 D202 z 7. hod
3 Suplovací pohotovost  
4 supl. (T113) TM ETS2 (sg) D309 přespočetná hod.
Horehleďová Taťána
3 supl. (TV56) CJ PO1 C322 přespočetná hod.
Jančíková Petra
5 přesun << B MP1 C214 z 7. hod
Jedlička Miloň
4 supl. (TV29) TD ETS2 (et) C122 přespočetná hod.
5 supl. (TV29) TD ETS2 (et) C122 přespočetná hod.
Jůzová Ludmila
7 přesun << ICT ESM1 C126 z 9. hod
před 9. hod dohled Dohled C 2.p. + 3. p.  
Kačenová Dana
5 supl. (T113) BGDF ETS2 (sg) C127 za odpadlou
Kášková Ladislava
2 Suplovací pohotovost  
4 Suplovací pohotovost  
před 10. hod dohled Dohled D 1. p. + 2. p.  
Kořínková Eva
2 přesun << MMG EP4 C326 z 6. hod
Macillisová Pavla
1 změna ICT ETS2 (sg) C218
1 spojeno (TV66) ICT ETS2 (et) C218
2 změna ICT ETS2 (sg) C218
2 spojeno (TV66) ICT ETS2 (et) C218
Mašátová Martina
8:45 - 10:45 Dohled vchod  
7:50 - 8:45 Dohled C 1. p. + krček + D 1.  
Mašková Michaela
6 přesun << M EP3 C310 z 28.1. 1. hod
Ratzková Miluše
9 supl. (T113) M ETS1 C322 přespočetná hod.
Řičica Luboš
3 supl. (TV66) AI IT1B C218 za odpadlou
4 supl. (TV66) AI IT1B C218 přespočetná hod.
Smolíková Lucie
3 supl. (T174) MS PO2 (MSM)+ D314 přespočetná hod.
4 supl. (T174) MS PO2 (MSM)+ D314 přespočetná hod.
Svoboda Jaroslav
1 změna VT MEP4 (mp) C321
2 změna VT MEP4 (mp) C321
Šedivá Pavla Marie
0 spojeno (OV08) OV MP3 (mp-a) C55b
1 spojeno (OV08) OV MP3 (mp-a) C55d
2 spojeno (OV08) OV MP3 (mp-a) C55d
3 spojeno (OV08) OV MP3 (mp-a) C55b
4 spojeno (OV08) OV MP3 (mp-a) C55b
5 spojeno (OV08) OV MP3 (mp-a) C55d
6 spojeno (OV08) OV MP3 (mp-a) C55b
7 spojeno (OV08) OV MP3 (mp-a) C55b
Šímová Radka
2 supl. (T167) EV ETS4 D213 přespočetná hod.
Špinglová Libuše
1 supl. (TV29) M ME1 D302 přespočetná hod.
5 Suplovací pohotovost  
před 9. hod dohled Dohled D 1. p. + 2. p.  
Tůma Stanislav
3 supl. (TV59) TD ME1 D302 za odpadlou
5 navíc SS ETS4 (sg) D213 do úvazku
Změny v rozvrzích tříd
ELO3
5 ASK ops odpadá (T189)
7 EK odpadá (TV56)
8 EK odpadá (TV56)
EP1A
1 Nj D210 supluje T191 (T189)
5 M odpadá (T174)
EP1B
1 Nj přesun >> na 27.1. 4. hod
4 Nj D310 přesun << T191 z 1. hod
9 PEK odpadá (T189)
EP3
6 M C310 přesun << T136 z 28.1. 1. hod
EP4
2 MMG C326 přesun << T195 z 6. hod
6 MMG přesun >> na 27.1. 2. hod
ESM1
7 ICT C126 přesun << T153 z 9. hod
9 ICT přesun >> na 27.1. 7. hod
ETS1
2 D C322 supluje TV03 (TV61)
9 M C322 supluje TV90 (T113)
ETS2
1 ICT sg C218 změna T175
1 ICT et C218 spojí T175 (TV66)
2 ICT sg C218 změna T175
2 ICT et C218 spojí T175 (TV66)
4 TM sg D309 supluje TV15 (T113)
4 TD et C122 supluje TV27 (TV29)
5 BGDF sg C127 supluje T141 (T113)
5 TD et C122 supluje TV27 (TV29)
ETS3
1 TV Chl odpadá (T193)
2 TV Chl odpadá (T193)
ETS4
2 EV D213 supluje TV52 (T167)
3 MS MSM D314 supluje A01 (T174)
4 MS MSM D314 supluje A01 (T174)
5 SS sg D213 navíc T192
6 PXPR et C110 navíc TV82
6 M odpadá (T174)
7 PXPR et C110 navíc TV82
7 SS sg odpadá (T192)
8 MTA sg odpadá (OV08)
9 MTA sg odpadá (OV08)
9 PXPR et odpadá (TV82)
IT1B
3 AI C218 supluje T152 (TV66)
4 AI C218 supluje T152 (TV66)
IT4
3 MS MSM D314 supluje A01 (T174)
4 MS MSM D314 supluje A01 (T174)
7 TV Chl odpadá (T193)
8 TV Chl odpadá (T193)
ME1
1 M D302 supluje TV54 (TV29)
2 F D202 přesun << TV15 z 7. hod
3 TD D302 supluje T192 (TV59)
5 D odpadá (TV61)
7 F přesun >> na 27.1. 2. hod
8 ZTE odpadá (T144)
MEP4
1 VT mp C321 změna TV49
2 VT mp C321 změna TV49
3 MS MSM D314 supluje A01 (T174)
4 MS MSM D314 supluje A01 (T174)
MP1
5 B C214 přesun << TV09 z 7. hod
6 CJ odpadá (T167)
7 B přesun >> na 27.1. 5. hod
MP3
0 OV mp-c C55b spojí OV13 (OV26)
0 OV mp-a C55b spojí OV13 (OV08)
1 OV mp-c C55d spojí OV13 (OV26)
1 OV mp-a C55d spojí OV13 (OV08)
2 OV mp-c C55d spojí OV13 (OV26)
2 OV mp-a C55d spojí OV13 (OV08)
3 OV mp-c C55b spojí OV13 (OV26)
3 OV mp-a C55b spojí OV13 (OV08)
4 OV mp-c C55b spojí OV13 (OV26)
4 OV mp-a C55b spojí OV13 (OV08)
5 OV mp-c C55d spojí OV13 (OV26)
5 OV mp-a C55d spojí OV13 (OV08)
6 OV mp-c C55b spojí OV13 (OV26)
6 OV mp-a C55b spojí OV13 (OV08)
7 OV mp-c C55b spojí OV13 (OV26)
7 OV mp-a C55b spojí OV13 (OV08)
MP4
1 EV odpadá (TV59)
3 MS MSM D314 supluje A01 (T174)
4 MS MSM D314 supluje A01 (T174)
OKS3
1 EK odpadá (TV56)
PO1
3 CJ C322 supluje TV22 (TV56)
PO2
3 MS MSM D314 supluje A01 (T174)
4 MS MSM D314 supluje A01 (T174)
8 ICT odpadá (TV66)
9 ICT odpadá (TV66)
VOŠ1
1. - 9. les. Zápočtové a zkouškové období
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou