Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421
v
v

Změny v rozvrhu Wednesday 12. 5.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
EP3 Odb Odb Odb Odb Odb Odb Odb Odb Odb Odb
ETS3 Odb Odb Odb Odb Odb Odb Odb Odb Odb Odb
IT3 Odb Odb Odb Odb Odb Odb Odb Odb Odb Odb
MEP4 PrMa PrMa PrMa PrMa PrMa PrMa PrMa PrMa PrMa PrMa
PO1 Odb Odb Odb Odb Odb Odb Odb Odb Odb Odb
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Blecha Miloš - - - - - - - - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Bumba Jiří
4 odpadá MIP ETS3 (et)
5 odpadá MIP ETS3 (et)
6 odpadá EN ETS3 (et)
Calta Luboš
3 odpadá Aj ETS3
Cimpová Petra
9 přesun << Aj IT2 C206 z 7.5. 5. hod
Fejtová Lenka
1 odpadá Aj IT3
3 odpadá Aj MEP3 (AJa) zrušeno
Filipová Hana
3 odpadá Aj MEP3 (AJb) zrušeno
Horehleďová Taťána
2 odpadá EV MEP3 zrušeno
Hospodářský Miroslav Václav
8 odpadá MD ETS3 (et)
9 odpadá MD ETS3 (et)
Hrazánková Hana
6 odpadá M MEP3 zrušeno
7 odpadá M EP3
Hůnová Martina
3 odpadá Aj PO1
4 odpadá Aj PO1
Jedlička Miloň
4 odpadá EN MEP3 (me) zrušeno
5 navíc OKPX MEP3 (me) C106 za odpadlou
6 navíc OKPX MEP3 (me) C106 za odpadlou
Jůzová Ludmila
1 odpadá CH PO1
2 odpadá CH PO1
Kášková Ladislava
4 odpadá TE MEP3 (mp) zrušeno
6 odpadá TE MP3 zrušeno
Kořínková Eva
2 odpadá OC EP3
Kosíková Pavla
3 odpadá Aj MP3 zrušeno
Krž Daniel
0 navíc OKPX MP3 (mp-a)
1 navíc OKPX MP3 (mp-a)
2 navíc OKPX MP3 (mp-a)
3 navíc OKPX MP3 (mp-a)
4 navíc OKPX MP3 (mp-a)
5 navíc OKPX MP3 (mp-a)
6 navíc OKPX MP3 (mp-a)
Kříž Daniel
8 odpadá KM ETS3 (sg)
9 odpadá KM ETS3 (sg)
Kuchař Miroslav
3 navíc OKPX MEP3 (me) C116 za odpadlou
4 navíc OKPX MEP3 (me) C116 za odpadlou
Kult Aubraye Gabriela
2 odpadá EV IT3
Macillis Jakub
1 odpadá PR ETS3 (et)
2 odpadá PR ETS3 (et)
Macillisová Pavla
6 odpadá TE ETS3 (sg)
Machač Josef
4 odpadá ST MP3 zrušeno
Mašková Michaela
1 odpadá M MP3 zrušeno
5 odpadá M PO1
6 odpadá M PO1
Opekarová Ludmila
1 odpadá EK MEP3 zrušeno
4 odpadá EK IT3
5 odpadá EK IT3
7 odpadá EK MEP3 zrušeno
Roubal Jiří
1 navíc OKPX MEP3 (me) C227 za odpadlou
2 navíc OKPX MEP3 (me) C227 za odpadlou
Řičica Luboš
7 odpadá PX IT3
8 odpadá PX IT3
9 odpadá PX IT3
Šedivá Pavla Marie
0 navíc OKPX MP3 (mp-b)
1 navíc OKPX MP3 (mp-b)
2 navíc OKPX MP3 (mp-b)
3 navíc OKPX MP3 (mp-b)
4 navíc OKPX MP3 (mp-b)
5 navíc OKPX MP3 (mp-b)
6 navíc OKPX MP3 (mp-b)
Šitnerová Miloslava
1 odpadá Nj EP3
Špinglová Libuše
8 přesun << M IT2 C206 z 7.5. 0. hod
Štěpánek Jaromír
1 odpadá TD ETS3 (sg)
2 odpadá TD ETS3 (sg)
8 odpadá TD MP3 zrušeno
9 odpadá TD MP3 zrušeno
Tobiáš Kamil
3 odpadá SPT EP3
4 odpadá SPT EP3
Tousek Petr
0 navíc OKPX MEP3 (mp)
1 navíc OKPX MEP3 (mp)
2 navíc OKPX MEP3 (mp)
3 navíc OKPX MEP3 (mp)
4 navíc OKPX MEP3 (mp)
5 navíc OKPX MEP3 (mp)
6 navíc OKPX MEP3 (mp)
Tročilová Miroslava
5 odpadá EK EP3
Tůma Stanislav
4 odpadá SS ETS3 (sg)
5 odpadá SS ETS3 (sg)
Vandová Ludmila
2 odpadá CJ MP3 zrušeno
7 odpadá EV MP3 zrušeno
8 odpadá EV EP3
Záhorová Lenka
3 odpadá SN IT3
Zapletal Zbyněk
0 odpadá OV MEP4 (me) Praktická část maturit
1 odpadá OV MEP4 (me) Praktická část maturit
2 odpadá OV MEP4 (me) Praktická část maturit
3 odpadá OV MEP4 (me) Praktická část maturit
4 odpadá OV MEP4 (me) Praktická část maturit
5 odpadá OV MEP4 (me) Praktická část maturit
6 odpadá OV MEP4 (me) Praktická část maturit
7 odpadá OV MEP4 (me) Praktická část maturit
Změny v rozvrzích tříd
EP3
0. - 9. les. Odborná praxe mimo školu
ETS3
0. - 9. les. Odborná praxe mimo školu
IT2
8 M C206 přesun << TV54 z 7.5. 0. hod
9 Aj C206 přesun << TV96 z 7.5. 5. hod
IT3
0. - 9. les. Odborná praxe mimo školu
MEP3
0 OKPX mp navíc OV26
1 OKPX mp navíc OV26
1 OKPX me C227 navíc T107
1 EK odpadá (T185)
2 OKPX me C227 navíc T107
2 OKPX mp navíc OV26
2 EV odpadá (TV22)
3 OKPX mp navíc OV26
3 OKPX me C116 navíc T144
3 Aj AJa odpadá (TV70)
3 Aj AJb odpadá (T156)
4 OKPX me C116 navíc T144
4 OKPX mp navíc OV26
4 EN me odpadá (TV27)
4 TE mp odpadá (T133)
5 OKPX me C106 navíc TV27
5 OKPX mp navíc OV26
6 OKPX mp navíc OV26
6 OKPX me C106 navíc TV27
6 M odpadá (T174)
7 EK odpadá (T185)
MEP4
skup me: 0. - 9. les. Praktická část maturit
MP3
0 OKPX mp-b navíc OV13
0 OKPX mp-a navíc OV08
1 OKPX mp-a navíc OV08
1 OKPX mp-b navíc OV13
1 M odpadá (T136)
2 OKPX mp-b navíc OV13
2 OKPX mp-a navíc OV08
2 CJ odpadá (TV59)
3 OKPX mp-a navíc OV08
3 OKPX mp-b navíc OV13
3 Aj odpadá (T104)
4 OKPX mp-a navíc OV08
4 OKPX mp-b navíc OV13
4 ST odpadá (TV37)
5 OKPX mp-b navíc OV13
5 OKPX mp-a navíc OV08
6 OKPX mp-b navíc OV13
6 OKPX mp-a navíc OV08
6 TE odpadá (T133)
7 EV odpadá (TV59)
8 TD odpadá (T113)
9 TD odpadá (T113)
PO1
0. - 9. les. Odborná praxe mimo školu
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou