Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421
v
v

Změny v rozvrhu Friday 2. 6.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
EL3 PrRe PrRe PrRe PrRe PrRe PrRe PrRe PrRe PrRe PrRe
ELZ1 PrRe PrRe PrRe PrRe PrRe PrRe PrRe PrRe PrRe PrRe
EP1 kurz kurz kurz kurz kurz kurz kurz kurz kurz kurz
EP4 VýZr VýZr VýZr VýZr VýZr VýZr VýZr VýZr VýZr VýZr
ETS4 UMat UMat UMat UMat UMat UMat UMat UMat UMat UMat
EZDA PrRe PrRe PrRe PrRe PrRe PrRe PrRe PrRe PrRe PrRe
EZDB PíZZ PíZZ PíZZ PíZZ PíZZ PíZZ PíZZ PíZZ PíZZ PíZZ
IT4 Vol Vol Vol Vol Vol Vol Vol Vol Vol Vol
ME4 VýZr VýZr VýZr VýZr VýZr VýZr VýZr VýZr VýZr VýZr
MP4 VýZr VýZr VýZr VýZr VýZr VýZr VýZr VýZr VýZr VýZr
OKS3 Pr Z Pr Z Pr Z Pr Z Pr Z Pr Z Pr Z Pr Z Pr Z
PO2 VýZr VýZr VýZr VýZr VýZr VýZr VýZr VýZr VýZr VýZr
VOK3 Zk Zk Zk Zk Zk Zk Zk Zk Zk Zk
VOŠ2 Odpx Odpx Odpx Odpx Odpx Odpx Odpx Odpx Odpx Odpx
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Blafková Marie - T196 T196 - - - - - - -
Blecha Miloš - - - - - - - - -
Brcková Jana T154
Cimpová Petra T203 -
Hložek Vladimír - .. - .. .. -
Jedlička Miloň - .. - TV24 -
Juránek Antonín - -
Kačenová Dana T165
Kášková Ladislava - T175 .. .. - - - - -
Krž Daniel - T153 T141 T175 .. - -
Kříž Daniel .. - -
Kult Aubraye Gabriela T175 T136 T104 -
Macillisová Pavla - - -
Machač Josef - ..
Peterková Šárka TV24 ..
Pumpr Jan - T107 T107 - - - .. - -
Roubal Jiří - -
Svoboda Jaroslav - -
Šitnerová Miloslava - - T154 - TV70 .. .. - -
Štěpánek Jaromír TV15 - T174
Tůma Stanislav - - .. TV37 - - - TV49 - -
Vandová Ludmila TV96 .. ..
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
AU Absc Absc Absc Absc Absc Absc
C154 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
D315 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Bumba Jiří
před 3. hod dohled Dohled D 1. p. + 2. p.  
Cimpová Petra
2 supl. (TV59) Aj ME2 D302 za odpadlou
Dvořáková Ivana
před 4. hod dohled Dohled D 1. p. + 2. p.  
Fejtová Lenka
4 supl. (T142) Aj ET1 D313 za odpadlou
Fiala Miloslav
2 Suplovací pohotovost  
Filipová Hana
7:55 - 8:45 Dohled vchod  
Georgievová Alena
2 supl. (T113) TM ETS3 (sg) D309 za odpadlou
Horehleďová Taťána
2 navíc EV IT3 D209 do úvazku
Hospodářský Miroslav Václav
3 supl. (TV27) EN ME2 D302 za odpadlou
4 supl. (T194) LB VOŠ1 C116 za odpadlou
Hrazánková Hana
6 Suplovací pohotovost  
Jančíková Petra
před 6. hod dohled Dohled D 1. p. + 2. p.  
Jansa Luboš
před 7. hod dohled Dohled D 1. p. + 2. p.  
Jůzová Ludmila
1 supl. (OV08) G3D ETS2 (sg) C127 za odpadlou
Kačenová Dana
2 supl. (OV08) G3D ETS2 (sg) C127 za odpadlou
Kosíková Pavla
5 supl. (T167) Aj SG1 D213 za odpadlou
Liška Jaroslav
1 supl. (T120) TV EP3 (Chl) T1 za odpadlou
2 supl. (T120) TV EP3 (Chl) T1 za odpadlou
před 4. hod dohled Dohled C 2.p. + 3. p.  
Lukáčová Lucie
2 spojeno (T142) UC EP2 (S2) D202
2 supl. (T191) UC EP2 (S1) D202 za odpadlou
Macillis Jakub
1 Suplovací pohotovost  
Macillis Matěj
4 spojeno (TV96) Aj ETS2 (AjA) C206
Macillisová Pavla
1 supl. (T133) TE ETS3 (sg) D309 přespočetná hod.
3 supl. (T167) ICT MP2 C126 za odpadlou
5 supl. (OV08) G3D ETS2 (sg) C127 přespočetná hod.
Machač Josef
3 supl. (T192) TD ME1 D314 za odpadlou
Mašková Michaela
4 supl. (T167) M SG1 D213 za odpadlou
Roubal Jiří
1 supl. (OV11) UEE VOŠ1 (UEE) C227 za odpadlou
2 supl. (OV11) UEE VOŠ1 (UEE) C227 za odpadlou
Svoboda Jaroslav
7 Suplovací pohotovost  
Změny v rozvrzích tříd
EL3
0. - 9. les. Prázninový režim
ELZ1
0. - 9. les. Prázninový režim
EP1
0. - 9. les. Odborný kurz v rámci výuky
EP2
2 UC S2 D202 spojí T154 (T142)
2 UC S1 D202 supluje T154 (T191)
EP3
1 TV Chl T1 supluje T196 (T120)
2 TV Chl T1 supluje T196 (T120)
EP4
0. - 9. les. Výuka zrušena
ET1
4 Aj D313 supluje TV70 (T142)
ETS2
1 G3D sg C127 supluje T153 (OV08)
2 G3D sg C127 supluje T141 (OV08)
4 Aj AjA C206 spojí T203 (TV96)
5 G3D sg C127 supluje T175 (OV08)
6 G3D sg odpadá (OV08)
ETS3
1 TE sg D309 supluje T175 (T133)
2 TM sg D309 supluje TV15 (T113)
ETS4
0. - 9. les. Ústní část maturit
EZDA
0. - 9. les. Prázninový režim
EZDB
0. - 9. les. Písemná část ZZ
IT3
2 EV D209 navíc TV22
IT4
0. - 9. les. Volno před maturitou a ZZ
ME1
3 TD D314 supluje TV37 (T192)
6 D odpadá (T142)
ME2
2 Aj D302 supluje TV96 (TV59)
3 EN D302 supluje TV24 (TV27)
ME4
0. - 9. les. Výuka zrušena
MP2
3 ICT C126 supluje T175 (T167)
MP4
0. - 9. les. Výuka zrušena
OKS3
0. - 8. les. Prakt. část závěrečné zkoušky
PO2
0. - 9. les. Výuka zrušena
SG1
4 M D213 supluje T136 (T167)
5 Aj D213 supluje T104 (T167)
6 ZTE odpadá (OV11)
VOK3
0. - 9. les. Zápočtové a zkouškové období
VOŠ1
1 UEE UEE C227 supluje T107 (OV11)
2 UEE UEE C227 supluje T107 (OV11)
4 LB C116 supluje TV24 (T194)
VOŠ2
0. - 9. les. Odborný kurz souvislé praxe
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou