Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 21. 10.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
EP3 kurz kurz kurz kurz kurz kurz kurz kurz kurz kurz
EP4 kurz kurz kurz kurz kurz kurz kurz kurz kurz kurz
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Blafková Marie - - - - - .. - .. .. -
Hospodářský Miroslav Václav - TV82 TV82 - - TV82 - - D37 T144
Jedlička Miloň - T144 D37 - - - - - - -
Jůzová Ludmila - T165 T165 T136 T144 T144 - - .. ..
Kašpar Zdeněk - .. T174 T175 T175 - - - .. ..
Kříž Daniel - - TV37 T165 T165 - TV49 T113 T133 T133
Liška Jaroslav - TV09 - TV09 TV09 - - - - -
Řičica Luboš - - - - - - - TV96 TV54 ..
Tročilová Miroslava - .. - T154 - - .. T189 .. -
Záhorová Lenka - - TV52 - - TV59 - .. - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Brcková Jana
0 Suplovací pohotovost  
Bumba Jiří
1 supl. (TV24 Nepl) PMS ETS4 (et) D210 přespočetná hod.
2 supl. (TV24 Nepl) AU MEP4 (me) C116 přespočetná hod.
5 supl. (TV24 Nepl) AU MEP4 (me) C206 přespočetná hod.
Cimpová Petra
7 supl. (T152 SC) Aj IT3 C206 přespočetná hod.
Fiala Miloslav
7:10 - 7:50 Dohled C 1. p. + krček + D 1.  
Filipová Hana
před 10. hod dohled Dohled C 2.p. + 3. p.  
Hložek Vladimír
2 supl. (TV27 SC) EN ME2 C327 přespočetná hod.
8 supl. (TV24 Nepl) MD MEP4 (me) C111 přespočetná hod.
před 4. hod dohled Dohled krček, C + D  
Horký Zdeněk
7 supl. (TV56 SC) EK ELO3 D308 za odpadlou
Hrazánková Hana
2 supl. (TV66 SC) ICT ETS2 (et) C122 přespočetná hod.
Jančíková Petra
1 supl. (T196 kurz) SPT EP2 D201 za odpadlou
3 supl. (T196 kurz) TV MP1 T1 za odpadlou
4 supl. (T196 kurz) TV MP1 T1 za odpadlou
Kášková Ladislava
2 Suplovací pohotovost  
8 supl. (T155 SC) TE MEP4 (mp) C314 přespočetná hod.
9 supl. (T155 SC) TE MEP4 (mp) C314 přespočetná hod.
Kuchař Miroslav
1 supl. (TV27 SC) DT MEP4 (me) C116 přespočetná hod.
4 supl. (T153 N) E ME2 C327 přespočetná hod.
5 supl. (T153 N) E ME2 C327 přespočetná hod.
7 Suplovací pohotovost  
9 supl. (TV24 Nepl) MD MEP4 (me) C111 přespočetná hod.
Lukáčová Lucie
3 supl. (TV56 SC) UC PO1 C322 za odpadlou
Macillis Jakub
1 supl. (T153 N) ASW IT4 C160 přespočetná hod.
2 supl. (T153 N) ASW IT4 C160 přespočetná hod.
3 supl. (T155 SC) ICT ETS1 C126 přespočetná hod.
4 supl. (T155 SC) ICT ETS1 C126 přespočetná hod.
Macillisová Pavla
3 supl. (TV66 SC) AI IT1B C218 přespočetná hod.
4 supl. (TV66 SC) AI IT1B C218 přespočetná hod.
Machač Josef
2 supl. (T155 SC) SR OKS3 D305 přespočetná hod.
Mašková Michaela
3 supl. (T153 N) M IT2 D209 za odpadlou
Peterková Šárka
4 přesun << AJ1 VOŠ1 C326 z 8. hod
Roubal Jiří
8 přesun << LA VOŠ1 C227 z 4. hod
Svoboda Jaroslav
6 spojeno (T155 SC) TE OKS3 (ok) C318
Šímová Radka
2 supl. (TV61 N) CJ ETS1 C322 přespočetná hod.
Šitnerová Miloslava
před 2. hod dohled Dohled D 1. p. + 2. p.  
Špinglová Libuše
8 supl. (T152 SC) M IT3 C206 přespočetná hod.
Štěpánek Jaromír
7 supl. (T155 SC) SR MP2 D313 přespočetná hod.
před 10. hod dohled Dohled D 1. p. + 2. p.  
Vandová Ludmila
5 supl. (TV61 N) CJ ME1 D302 za odpadlou
Změny v rozvrzích tříd
ELO3
7 EK D308 supluje T189 (TV56)
8 EK odpadá (TV56)
EP2
1 SPT D201 supluje TV09 (T196)
7 TV TVd5 odpadá (T120)
8 TV TVd5 odpadá (T120)
EP3
0. - 9. les. Odborný kurz v rámci výuky
EP4
0. - 9. les. Odborný kurz v rámci výuky
ESM1
7 D odpadá (TV61)
8 ICT odpadá (T153)
9 ICT odpadá (T153)
ETS1
2 CJ C322 supluje TV52 (TV61)
3 ICT C126 supluje T165 (T155)
4 ICT C126 supluje T165 (T155)
ETS2
1 ICT et odpadá (TV66)
2 ICT et C122 supluje T174 (TV66)
7 TV TVd5 odpadá (T120)
8 TV TVd5 odpadá (T120)
ETS4
1 PMS et D210 supluje TV82 (TV24)
IT1B
3 AI C218 supluje T175 (TV66)
4 AI C218 supluje T175 (TV66)
IT2
3 M D209 supluje T136 (T153)
IT3
7 Aj C206 supluje TV96 (T152)
8 M C206 supluje TV54 (T152)
9 PX odpadá (T152)
IT4
1 ASW C160 supluje T165 (T153)
2 ASW C160 supluje T165 (T153)
ME1
5 CJ D302 supluje TV59 (TV61)
ME2
2 EN C327 supluje D37 (TV27)
4 E C327 supluje T144 (T153)
5 E C327 supluje T144 (T153)
MEP4
1 DT me C116 supluje T144 (TV27)
2 AU me C116 supluje TV82 (TV24)
5 AU me C206 supluje TV82 (TV24)
8 TE mp C314 supluje T133 (T155)
8 MD me C111 supluje D37 (TV24)
9 TE mp C314 supluje T133 (T155)
9 MD me C111 supluje T144 (TV24)
MP1
3 TV T1 supluje TV09 (T196)
4 TV T1 supluje TV09 (T196)
MP2
7 SR D313 supluje T113 (T155)
OKS3
1 EK odpadá (TV56)
2 SR D305 supluje TV37 (T155)
6 TE ok C318 spojí TV49 (T155)
PO1
3 UC C322 supluje T154 (TV56)
PO2
8 ICT odpadá (TV66)
9 ICT odpadá (TV66)
VOŠ1
4 AJ1 C326 přesun << T194 z 8. hod
8 LA C227 přesun << T107 z 4. hod
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou