Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 7. 12.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
IT2 Exk Exk Exk Exk Exk Exk Exk Exk Exk Exk
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Blafková Marie TV24 .. - .. ..
Gottwald Michal - .. T120 T211 - TV15 T141 - .. -
Hájíčková Dagmar - - - - - - - - - -
Hložek Vladimír - T107 T107 - - - - TV24 T136 T136
Horký Zdeněk - .. - .. .. - - T154 ..
Hospodářský Miroslav Václav T153 T153 -
Kult Aubraye Gabriela - .. - - TV22 - - - -
Liška Jaroslav - T210 T193 T193 T136 - - .. ..
Machač Josef - - TV49 .. -
Rychlý David - - -
Salzman Alexej - - TV29
Šitnerová Miloslava - T201 T156 - TV79 .. - .. - -
Tročilová Miroslava - - T191 T113 T203 TV52 - .. .. ..
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
AU Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Blafková Marie
2 supl. (T198) MOK EP4 C126 za odpadlou
Brcková Jana
2 Suplovací pohotovost  
Dvořáková Ivana
1 spojeno (T142) Aj EP2 (NjB) D301
před 3. hod dohled Dohled C 2.p. + 3. p.  
Fiala Miloslav
4 supl. (T142) F ET1 D315 za odpadlou
Filipová Hana
2 spojeno (T142) Aj EP1 (NJB) C310
Georgievová Alena
5 supl. (T198) F OKS2 (ops) C321 za odpadlou
Geppert Svatopluk Jakob
3 supl. (T198) AP EP2 D301 přespočetná hod.
7 přesun << AP EP3 D202 z 8. hod
Horehleďová Taťána
4 supl. (T167) EV SG1 D210 za odpadlou
Hospodářský Miroslav Václav
5 supl. (T120) MKS1 VOŠ2 C55b za odpadlou
7 supl. (D37) ETM ER2 C106 za odpadlou
Jančíková Petra
5 přesun << B ER1 C306 z 8. hod
Jansa Luboš
3 supl. (T196) TV EP1 (Chl) T2 přespočetná hod.
4 supl. (T196) TV EP1 (Chl) T2 přespočetná hod.
Juránek Antonín
4 Suplovací pohotovost  
Jůzová Ludmila
2 supl. (TV24) IT2 VOŠ2 C160 za odpadlou
3 supl. (TV24) IT2 VOŠ2 C160 přespočetná hod.
Kačenová Dana
6 supl. (T198) ICT IT1 C218 za odpadlou
Kášková Ladislava
8 Suplovací pohotovost  
9 Suplovací pohotovost  
Kubů Miroslav
6 přesun << PGS1 VOŠ2 C116 z 9. hod
Lukáčová Lucie
7 supl. (T189) AEk PO2 C305 za odpadlou
Macillis Matěj
4 supl. (TV56) Aj ETS3 C322 za odpadlou
před 1. hod dohled Dohled D 1. p. + 2. p.  
Mašková Michaela
5 supl. (T196) M EP1 C310 přespočetná hod.
8 Dohled vchod - přízemí  
9 Dohled vchod - přízemí  
Roubal Jiří
1 supl. (D37) AU ETS4 (sg) C116 přespočetná hod.
2 supl. (D37) AU ETS4 (sg) C116 přespočetná hod.
Svoboda Jaroslav
7 supl. (TV37) ST MP3 C214 přespočetná hod.
Šímová Radka
5 supl. (TV56) KLS ETS4 D309 přespočetná hod.
Štěpánek Jaromír
3 supl. (TV56) TD MP3 C214 přespočetná hod.
Žilavá Kateřina
2 supl. (T196) M EP2 D301 za odpadlou
Změny v rozvrzích tříd
EP1
1 PEK odpadá (T189)
2 Aj NJB C310 spojí T156 (T142)
3 TV Chl T2 supluje T193 (T196)
4 TV Chl T2 supluje T193 (T196)
5 M C310 supluje T136 (T196)
8 EK odpadá (TV56)
EP2
1 Aj NjB D301 spojí T201 (T142)
2 M D301 supluje T210 (T196)
3 AP D301 supluje T211 (T198)
9 TSP odpadá (T120)
EP3
7 AP D202 přesun << T211 z 8. hod
EP4
1 PXpo odpadá (T198)
2 MOK C126 supluje T120 (T198)
8 TSP odpadá (T120)
ER1
5 B C306 přesun << TV09 z 8. hod
8 B přesun >> na 7.12. 5. hod
ER2
7 ETM C106 supluje TV24 (D37)
ET1
4 F D315 supluje TV79 (T142)
ETS3
4 Aj C322 supluje T203 (TV56)
ETS4
1 AU sg C116 supluje T107 (D37)
2 AU sg C116 supluje T107 (D37)
5 KLS D309 supluje TV52 (TV56)
IT1
6 ICT C218 supluje T141 (T198)
IT2
8. les., 3. les., 6. - 7. les., 4. les., 0. les., 9. les., 1. les., 5. les., 2. les. Exkurze
IT3B
1 EV odpadá (T167)
ME1
8 TD odpadá (TV37)
ME4
9 EK odpadá (TV56)
MP1
7 D odpadá (T142)
8 TV Chl odpadá (T196)
9 TV Chl odpadá (T196)
MP3
3 TD C214 supluje T113 (TV56)
7 ST C214 supluje TV49 (TV37)
OKS2
5 F ops C321 supluje TV15 (T198)
8 ZBZ ops odpadá (T189)
PO2
7 AEk C305 supluje T154 (T189)
SG1
4 EV D210 supluje TV22 (T167)
8 PEK odpadá (T198)
VOŠ2
2 IT2 C160 supluje T153 (TV24)
3 IT2 C160 supluje T153 (TV24)
5 MKS1 C55b supluje TV24 (T120)
6 PGS1 C116 přesun << T208 z 9. hod
9 PGS1 přesun >> na 7.12. 6. hod
VOŠ3
3 POP V2UE odpadá (T189)
4 POP V2UE odpadá (T189)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou